Угода про використання Google Workspace для навчальних закладів (онлайн-версія)

Ця Угода про використання Google Workspace для навчальних закладів (Угода) укладається між Google Inc. (Google) і клієнтом, указаним у Формі замовлення (Клієнт). Угода набуває чинності, коли Клієнт натискає кнопку "Приймаю" нижче або, якщо застосовно, у день підписання Угоди обома сторонами (Дата набуття чинності). Приймаючи умови Угоди від імені Клієнта, ви підтверджуєте й гарантуєте, що (а) маєте юридичні повноваження зобов’язувати свого роботодавця чи організацію, яку ви представляєте, дотримуватися цих загальних положень і умов; (б) прочитали та зрозуміли цю Угоду; (в) приймаєте умови цієї Угоди від імені сторони, яку представляєте. Якщо ви не маєте юридичних повноважень зобов’язувати Клієнта, не натискайте кнопку "Приймаю" нижче (або не підписуйте цю Угоду). Ця Угода регулює доступ Клієнта до Служб і їх використання, починаючи з Дати набуття чинності.

 • 1. Служби.
  • 1.1. Технічні засоби та передача даних. Усі технічні засоби, що використовуються для зберігання й обробки Даних клієнта, мають відповідати належним стандартам безпеки, які гарантують захист, не нижчий за стандарти, що застосовуються компанією Google для збереження й обробки власної інформації такого типу. Для додержання безпеки та конфіденційності Даних клієнта, захисту від імовірних загроз або ризику для безпеки чи цілісності Даних клієнта й захисту від недозволеного доступу до Даних і їх використання Google застосовує системи та процедури, реалізовані на рівні не нижче галузевого стандарту. У рамках надання Служб компанія Google може передавати, зберігати й обробляти Дані клієнта в Сполучених Штатах або в будь-якій країні, у якій розташовані представництва компанії Google. Використовуючи Служби, Клієнт тим самим погоджується на таку передачу, обробку та зберігання своїх Даних.
  • 1.2. Зміни.
   • А. Зміни в Службах. Компанія Google може час від часу вносити до Служб комерційно обґрунтовані зміни. У разі суттєвих змін компанія Google сповістить про це Клієнта, якщо Клієнт підписався на отримання інформації про такі зміни від Google.
   • Б. Зміни Положень, розміщених на сайті. Час від часу компанія Google може вносити в Положення, розміщені на сайті, комерційно обґрунтовані зміни. У випадку суттєвих змін компанія Google сповістить про це Клієнта, надіславши повідомлення на Електронну адресу для сповіщень або через Консоль адміністратора. Якщо внесена зміна має суттєвий негативний вплив на Клієнта, а Клієнт не згоден із такою зміною, він повинен повідомити про це компанію Google через довідковий центр протягом тридцяти днів після отримання сповіщення про зміну. Якщо Клієнт належним чином сповістив компанію Google, він має право до закінчення поточного Терміну дії Служб керуватися положеннями, які діяли до моменту зміни. У разі поновлення Служб їх робота регулюється поточними Положеннями Google, наведеними за URL-адресами.
  • 1.3. Псевдоніми. Клієнт несе виключну відповідальність за відстеження й обробку електронних листів, надісланих на псевдоніми abuse і postmaster Доменних імен клієнта, а також за надання на них відповідей. Однак компанія Google може відстежувати такі електронні листи, щоб виявляти порушення в Службах.
  • 1.4. Оголошення. Компанія Google не здійснює показ Оголошень у Службах і не використовує Дані клієнта в рекламних цілях.
  • 1.5. Облікові записи кінцевих користувачів. Клієнт може створювати Облікові записи кінцевих користувачів: а) на Консолі адміністратора в режимі онлайн; б) через службу підтримки Google, звернувшись до її представників після Дати активації служб. На Консолі адміністратора Клієнт може в будь-який час призупинити Обліковий запис кінцевого користувача або взагалі видалити його.
  • 1.6. Google Сейф. Якщо Клієнт придбав Google Сейф, застосовуються наведені нижче додаткові умови.
   • А. Збереження. Компанія Google не зобов’язана зберігати заархівовані Дані Клієнта довше за визначений Клієнтом термін (окрім випадків претензійно-позовних робіт). Якщо Клієнт не поновлює роботу Google Сейфа, компанія Google не зобов’язана зберігати будь-які заархівовані Дані Клієнта.
   • Б. Перше придбання Google Сейфа. Купуючи Google Сейф уперше, Клієнт зобов’язується придбати Облікові записи кінцевих користувачів Сейфа для всіх своїх Співробітників, які мають Облікові записи Кінцевих користувачів Google Workspace для навчальних закладів. Студенти й Випускники можуть користуватися Google Сейфом безкоштовно.
   • В. Додаткові Облікові записи Кінцевих користувачів для Співробітників. Якщо після першого придбання Google Сейфа протягом поточного Терміну дії Служб кількість Облікових записів Кінцевих користувачів для Співробітників зростає принаймні на 20%, Клієнт зобов’язується придбати Google Сейф для нових Облікових записів на період, що залишився до завершення дії Google Сейфа. Крім того, кожного року в день придбання Клієнт зобов’язується сплачувати за Google Сейф для Облікових записів Кінцевих користувачів, які він додав до вже наявних, на поточний Термін дії Google Сейфа.
  • 1.7. Примітка про конфіденційність. Приміткою про конфіденційність Google Workspace для навчальних закладів регулюється збір і використання компанією Google інформації Клієнтів і Кінцевих користувачів.
 • 2. Обов’язки Клієнта.
  • 2.1. Дозволи на використання. Службами можуть користуватися лише а) некомерційні навчальні заклади; б) інші некомерційні організації, статус яких визначено відповідними державними законодавчими актами.
  • 2.2. Відповідність. Клієнт повинен використовувати Служби відповідно до Політики прийнятного використання. Компанія Google може час від часу додавати до Служб нові додатки та функції, для використання яких Клієнту може знадобитися прийняти додаткові умови. Крім того, Google надасть Клієнту та його Кінцевим користувачам доступ до Додаткових служб (які не входять у пакет Служб) згідно з Умовами використання Додаткових служб, а також із відповідними Умовами використання Google для кожного продукту. Якщо Додаткові служби непотрібні, Клієнт може вимкнути їх на Консолі адміністратора.
  • 2.3. Адміністрування Служб Клієнтом. На Консолі адміністратора Клієнт може вказати одного або кількох Адміністраторів, які отримають доступ до Облікового запису Адміністратора й керуватимуть Обліковими записами Кінцевих користувачів. Клієнт несе відповідальність: а) за збереження конфіденційності пароля й Облікових записів Адміністратора; б) призначення осіб, яким надається доступ до Облікових записів Адміністратора; в) забезпечення дотримання умов цієї Угоди під час виконання всіх дій, пов’язаних з Обліковими записами Адміністратора. Клієнт погоджується з тим, що відповідальність компанії Google не поширюється на внутрішнє керування Службами або їх адміністрування для Клієнта й що Google виступає лише в ролі обробника даних.
  • 2.4. Згода Кінцевих користувачів. Адміністратори Клієнта мають право переглядати, відстежувати, використовувати й розголошувати дані, доступні в Облікових записах кінцевих користувачів. Клієнт зобов’язується отримати згоду всіх Кінцевих користувачів на 1) надання компанією Google можливості доступу, контролю, використання та розголошення Клієнтом вищезазначених даних; 2) надання Служб компанією Google.
  • 2.5. Закон "Про захист конфіденційності дітей в Інтернеті" (COPPA) і Дозвіл батьків. Якщо Клієнт дає Кінцевому користувачу віком до 13 років дозвіл користуватися Службами, він згідно із Законом "Про захист конфіденційності дітей в Інтернеті" (COPPA) дає згоду на збір і використання особистої інформації цього користувача в Службах, як описано в Примітці про конфіденційність Google Workspace для навчальних закладів. Перш ніж давати доступ до Додаткових служб неповнолітнім Кінцевим користувачам, Клієнт зобов’язаний отримати дозвіл їх батьків на збір і використання особистої інформації дітей у таких службах.
  • 2.6. Незаконне використання. Клієнт повинен уживати всіх комерційно обґрунтованих заходів, щоб запобігти незаконному використанню Служб або припинити дії такого характеру. Клієнт зобов’язується негайно повідомляти компанію Google про всі відомі йому випадки незаконного використання Служб і доступу до них.
  • 2.7. Обмеження використання. Крім випадків, окремо узгоджених із компанією Google у письмовій формі, Клієнт не має права виконувати перелічені далі дії, а також зобов’язується вжити всіх комерційно обґрунтованих заходів, щоб запобігти спробам третьої сторони виконувати такі дії: а) продавати, перепродавати, здавати в оренду чи іншим чином надавати доступ до Служб третій стороні (за винятком випадків, явно визначених у цій Угоді); б) виконувати інженерний аналіз програмного коду Служб або будь-якого їх компонента; в) намагатися створити замінник або подібну послугу шляхом використання Служб або доступу до них; г) використовувати Служби для роботи у сферах підвищеного ризику; ґ) використовувати Служби для збереження або передачі будь-яких даних Клієнта, на які поширюється закони США щодо експортного контролю. Клієнт несе виключну відповідальність за дотримання всіх застосовних положень HIPAA.
  • 2.8. Запити третіх сторін. Клієнт зобов’язується відповідати на запити третіх сторін. Якщо це не заборонено законом і умовами Запитів третіх сторін, компанія Google: а) негайно повідомлятиме Клієнта про отримання Запитів третіх сторін; б) задовольнятиме обґрунтовані вимоги Клієнта, пов’язані зі спробами заперечити Запити третіх сторін; в) надаватиме Клієнтові інформацію й інструменти, необхідні для відповіді на Запити третіх сторін. Клієнт повинен спершу самостійно вжити заходів для отримання інформації, необхідної для відповіді на Запити третіх сторін, і має право зв’язатися з компанією Google, лише якщо з об’єктивних причин не зможе сам отримати цю інформацію.
 • 3. Оплата. Умови Розділу 3 поширюються на платні Служби.
  • 3.1 Оплата. Усі платежі здійснюються протягом тридцяти днів від дати виставлення рахунка. Єдина валюта – долари США, якщо інше не зазначено у Формі замовлення. Платежі, що здійснюються за допомогою банківського переказу, мають включати наведену нижче інформацію.
   Назва банку: Номер ABA: Номер рахунку:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, California USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2. Прострочені платежі. На прострочені платежі щомісяця нараховується пеня (півтора відсотка або максимальна дозволена законодавством ставка, якщо вона не перевищує 1,5%), починаючи з установленої дати платежу до моменту погашення заборгованості в повному обсязі. Клієнт несе відповідальність за всі обґрунтовані витрати (включно з оплатою послуг адвокатів), яких може зазнати компанія Google у результаті накопичення прострочених сум, за винятком тих випадків, коли платежі прострочено з вини Google.
  • 3.3. Замовлення на придбання.
   • А. Обов’язкове зазначення номера. Якщо Клієнту потрібно, щоб у рахунку-фактурі вказувався номер Замовлення на придбання, Клієнт має повідомити про це компанію Google, і надалі цей номер зазначатиметься в рахунках-фактурах. Якщо Клієнт вимагає вказувати номер Замовлення на придбання, але у свою чергу не надсилає Замовлення на придбання, компанія Google має право призупинити користування Службами, поки не отримає Замовлення на придбання. Будь-які положення та умови щодо Замовлення на придбання не поширюються на цю Угоду та є недійсними.
   • Б. Необов’язкове зазначення номера. Якщо Клієнту не потрібно, щоб у рахунку-фактурі зазначався номер Замовлення на придбання, він має надіслати офіційну відмову (наприклад, в електронному листі). У такому разі в дію вступають такі положення: а) компанія Google виставляє Клієнту рахунок-фактуру, не вказуючи номер Замовлення на придбання; б) Клієнт погоджується здійснювати оплату за рахунками-фактурами, у яких не вказано номер Замовлення на придбання.
  • 3.4. Податки. Клієнт зобов’язується сплачувати будь-які Податки й не отримуватиме від компанії Google знижок на покриття цих витрат при сплаті за користування Службами. Якщо компанія Google зобов’язана за законом сплатити або утримати Податок, на відповідну суму буде виставлено рахунок, який підлягає оплаті Клієнтом, якщо останній не надасть дійсну довідку про звільнення від сплати податків, завірену відповідним органом оподаткування. Якщо за законом Клієнт зобов’язаний сплачувати будь-які податки з платежів компанії Google, то він повинен надати Компанії Google офіційну квитанцію чи інший документ про сплату таких податків.
  • 3.5. Претензії щодо рахунків-фактур. Усі претензії щодо рахунків-фактур мають висуватися до встановленої дати погашення платежу. Якщо сторони визначать, що компанією Google було допущено неточності в рахунку-фактурі, Google не надаватиме виправлений варіант рахунка-фактури, а надасть кредитове авізо, зазначивши неправильну суму в указаному рахунку-фактурі. Якщо цей рахунок-фактуру ще не було оплачено, Google застосує до нього кредитове авізо і Клієнт повинен буде сплатити також залишок.
 • 4. Виставлення рахунків і тарифи. Умови Розділу 4 поширюються на платні Служби. У день придбання або після Дати придбання компанія Google виставляє Клієнтові рахунок на авансову оплату всіх платних Служб за місяць, рік або Початковий термін (якщо застосовно). Відповідні суми вказуються у формі замовлення.
 • 5. Послуги технічної підтримки.
  • 5.1. З боку Клієнта. Клієнт за власний кошт відповідає на запитання та скарги Кінцевих користувачів або третьої сторони стосовно використання Служб Клієнтом або Кінцевими користувачами. Клієнт уживатиме комерційно обґрунтованих заходів для вирішення питань підтримки, перш ніж передавати їх до компанії Google.
  • 5.2. З боку компанії Google. Якщо Клієнт не може вирішити питання підтримки відповідно до викладеного вище, він може передати його до компанії Google згідно з Правилами TSS. Google надасть Клієнту технічну підтримку згідно з цими правилами.
 • 6. Призупинення дії.
  • 6.1. Призупинення Облікових записів кінцевих користувачів компанією Google. Якщо компанії Google стає відомо про порушення Угоди Кінцевим користувачем, Google може вимагати від Клієнта в окремому порядку призупинити відповідний Обліковий запис кінцевого користувача. Якщо Клієнт не виконає вимогу компанії Google щодо Призупинення дії Облікового запису кінцевого користувача, компанія Google залишає за собою право зробити це самостійно. Таке Призупинення діятиме, доки Кінцевий користувач не усуне порушення, яке призвело до таких наслідків.
  • 6.2. Непередбачені порушення безпеки. Незважаючи на сказане вище, у разі Непередбаченого порушення безпеки компанія Google може автоматично призупинити надання Служб. Служби блокуються на мінімальний термін і в мінімальному обсязі, які необхідні для запобігання Непередбаченому порушенню безпеки чи вирішенню таких проблем. Якщо компанія Google із будь-якої причини призупиняє дію Облікового запису кінцевого користувача без попереднього сповіщення Клієнта, то на його вимогу якомога швидше має повідомити Клієнтові причину Призупинення.
 • 7. Конфіденційна інформація.
  • 7.1. Зобов’язання. Кожна сторона зобов’язується: а) захищати Конфіденційну інформацію іншої сторони, застосовуючи ті самі стандарти безпеки, що й для захисту власної інформації; б) не розголошувати Конфіденційну інформацію іншим особам, за винятком Філій, співробітників і посередників, яким необхідно знати її та які надали письмову згоду про нерозголошення. Кожна сторона (та будь-які Філії, співробітники й посередники, яким було розголошено Конфіденційну інформацію) може використовувати Конфіденційну інформацію лише для здійснення прав і виконання зобов’язань у рамках цієї Угоди, уживаючи всіх належних заходів для захисту таких даних. Кожна сторона несе відповідальність за будь-які дії своїх Філій, співробітників і посередників, що суперечать положенням цього Розділу.
  • 7.2. Винятки. Конфіденційна інформація не включає: а) інформацію, уже відому одержувачеві конфіденційної інформації; б) інформацію, яка стала загальнодоступною не з вини одержувача; в) інформацію, виявлену одержувачем із незалежних джерел; г) інформацію, правомірно повідомлену одержувачеві іншою стороною.
  • 7.3. Розголошення з необхідності. Кожна сторона може розголосити Конфіденційну інформацію, коли це вимагається законом, але лише (якщо це не заборонено законодавством) (а) уживши комерційно обґрунтованих заходів для сповіщення іншої сторони та (б) надавши іншій стороні можливість заперечити таке розголошення.
  • 7.4. Закон про права сім’ї на освіту й недоторканність особистого життя (FERPA). Сторони визнають, що a) Дані клієнта можуть включати інформацію з баз даних навчального закладу, на основі якої встановлюється особа користувача та яка захищається Законом про права сім’ї на освіту й недоторканність особистого життя (далі "Дані FERPA"); б) за умови обробки інформації Клієнта, що включає Дані FERPA, компанія Google уважається посадовою особою навчального закладу (відповідно до визначення цього терміна в тексті FERPA).
 • 8. Права інтелектуальної власності й Ознаки бренду.
  • 8.1. Права інтелектуальної власності. За винятком випадків, окремо зазначених у цій Угоді, жодна сторона не отримує будь-які права, прямі або інші, на матеріали іншої сторони чи її інтелектуальну власність. Клієнт володіє всіма Правами інтелектуальної власності на Дані клієнта, а Google володіє всіма Правами інтелектуальної власності на Служби.
  • 8.2. Відображення Ознак бренда. Компанія Google може відображати Ознаки бренда з дозволу Клієнта (такий дозвіл надає Клієнт, коли завантажує Ознаки бренда в Служби) у визначених місцях на Сторінках служб. Клієнт може визначити порядок такого використання за допомогою Консолі адміністратора. Компанія Google також може відображати на Сторінках служб власні Ознаки бренда, засвідчуючи цим своє право власності. Жодна сторона на має права відображати чи використовувати Ознаки бренда іншої сторони, окрім випадків, передбачених у цій Угоді, без її попередньої письмової згоди.
  • 8.3. Обмеження, пов’язані з Ознаками бренда. Будь-яке використання Ознак бренда може йти на користь стороні, яка володіє Правами інтелектуальної власності на ці Ознаки бренда. Кожна сторона, згідно з цією Угодою, може відкликати право іншої сторони на використання Ознак свого бренда за умови письмового сповіщення іншої сторони та надання належного періоду для припинення використання.
 • 9. Публічність. Клієнт надає компанії Google дозвіл включати його ім’я й Ознаки бренду в список клієнтів Google, онлайн-ресурси та рекламні матеріали. Клієнт також дозволяє компанії Google в усній формі посилатися на нього як на користувача продуктів або послуг Google, на які поширюється дія цієї Угоди. На цей розділ поширюються положення Розділу 8.3.
 • 10. Заяви, гарантії та застереження.
  • 10.1. Заяви та гарантії. Кожна сторона заявляє, що має повне право та повноваження укладати цю Угоду. Кожна сторона гарантує, що дотримуватиметься всіх законів і нормативно-правових актів, які поширюються на надання або використання Служб у відповідних випадках (включно із застосовним законом про сповіщення щодо порушення безпеки). Компанія Google гарантує, що надаватиме Служби згідно з відповідною Угодою про рівень обслуговування. Клієнт зобов’язується використовувати Служби та Додаткові служби з дотриманням Закону "Про захист конфіденційності дітей в Інтернеті" (COPPA) від 1998 р., а також отримувати дозволи батьків на збір і використання особистих даних студентів, як зазначено в розділі 2.5.
  • 10.2. Застереження. У ВСІХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ, ЗА ВИНЯТКОМ ОКРЕМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦІЙ УГОДІ, ЖОДНА ЗІ СТОРІН НЕ ДАЄ ІНШІЙ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ (ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ АБО ІНШИХ), ВКЛЮЧАЮЧИ, ЗОКРЕМА, НЕОБМЕЖЕНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕВНИМ ЧИНОМ І ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. КОМПАНІЯ GOOGLE НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ПРО БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЦИМИ СЛУЖБАМИ АБО ЧЕРЕЗ НИХ. КЛІЄНТ УСВІДОМЛЮЄ, ЩО СЛУЖБИ НЕ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА НЕ ДАЮТЬ ЗМОГИ ЗДІЙСНЮВАТИ ЧИ ОТРИМУВАТИ ТЕЛЕФОННІ ДЗВІНКИ, ЗОКРЕМА ТЕЛЕФОНУВАТИ ДО АВАРІЙНИХ СЛУЖБ ЧЕРЕЗ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕФОННІ МЕРЕЖІ.
 • 11. Термін дії та платежі.
  • 11.1. Термін дії Угоди. Ця Угода дійсна протягом Терміну її дії.
  • 11.2. Термін дії Служб і придбання протягом цього терміну. Компанія Google надає Служби Клієнтові протягом Терміну їх дії. Якщо сторони не домовилися про інше в письмовій формі, Облікові записи кінцевих користувачів, придбані протягом будь-якого Терміну дії Служб, будуть доступні протягом періоду, що завершується в останній день відповідного Терміну дії Служб.
  • 11.3. Автоматичне поновлення. У кінці кожного Терміну дії Служби й відповідні Облікові записи кінцевих користувачів, придбані раніше, автоматично поновлюються на наступні дванадцять місяців. Сторона, яка не планує поновлювати Служби, зобов’язується в письмовій формі повідомити про це не пізніше ніж за 15 днів до завершення поточного Терміну дії Служб. Це сповіщення про відмову в поновленні набуває чинності на підставі завершення поточного Терміну дії Служб.
  • 11.4. Платежі. Під час Початкового терміну дії компанія Google не стягує з Клієнта Платежі за користування Службами, за винятком Google Сейфа та платного обсягу пам’яті (якщо застосовно). З письмової згоди обох сторін компанія Google може: a) стягувати Платежі за користування Службами після закінчення Початкового терміну дії Служб; б) стягувати Платежі за преміум-версію Служб або додаткові функції чи оновлення Служб (наприклад, Google Сейфа або платного обсягу пам’яті).
  • 11.5. Використання Служб. Клієнт не зобов’язується використовувати Служби і може в будь-який час припинити роботу в них, не вказуючи причину такого рішення.
  • 11.6. Зміна тарифів. Компанія Google може змінювати тарифи на платні Служби. Нові тарифи набувають чинності під час наступного Терміну дії Служб, а Клієнт отримує письмове сповіщення (електронною поштою) принаймні за тридцять днів до початку нового Терміну дії.
 • 12. Розірвання Угоди.
  • 12.1. Припинення внаслідок порушення. Кожна сторона може призупинити або припинити виконання цієї Угоди, якщо: а) інша сторона суттєво порушує Угоду й не усуває це порушення протягом тридцяти днів після отримання письмового сповіщення; б) інша сторона припиняє ділові операції або стає предметом судової справи про банкрутство, яку не закрито протягом дев’яноста днів; в) інша сторона суттєво порушувала цю Угоду більше ніж двічі (незалежно від того, чи були згодом усунено такі порушення).
  • 12.2. Припинення з інших причин. Клієнт може припинити дію цієї Угоди з будь-якої причини (або взагалі без причини), повідомивши про це компанію Google за тридцять днів. Клієнт зобов’язується сплачувати всі рахунки за користування Службами до кінця поточного Терміну дії.
  • 12.3. Наслідки припинення дії Угоди. У разі припинення дії цієї Угоди: а) права, надані однією стороною іншій, негайно скасовуються (за винятком випадків, зазначених у цьому розділі); б) компанія Google надає Клієнтові доступ до Даних і можливість їх експортувати протягом комерційно обґрунтованого періоду за поточними розцінками Google на відповідні Служби; в) після завершення комерційно обґрунтованого періоду часу компанія Google видаляє Дані клієнта, вилучаючи посилання на них з активних серверів і згодом переписуючи їх; г) на вимогу однієї сторони інша має негайно вжити комерційно обґрунтованих заходів для повернення або знищення всієї Конфіденційної інформації.
 • 13. Відшкодування.
  • 13.1. З боку компанії Google. Компанія Google звільняє та захищає Клієнта від усіх заборгованостей, збитків і витрат (включно з іпотечними витратами й оплатою юридичних послуг) унаслідок претензій третьої сторони стосовно того, що використовувана для надання Служб технологія Google або Ознаки бренда Google порушують будь-який патент, авторське право, комерційну таємницю чи правила використання торговельної марки відповідної третьої сторони. Незважаючи на сказане вище, компанія Google за жодних обставин не має зобов’язань або відповідальності в рамках цього Розділу, які можуть виникнути внаслідок: а) використання будь-яких Служб або Ознак бренда Google у зміненій формі або в поєднанні з матеріалами, наданими не компанією Google; б) будь-якого вмісту, інформації або даних, наданих Клієнтом, Кінцевими користувачами або третьою стороною.
  • 13.2. Можливе порушення прав.
   • А. Відновлення, заміна або коригування. Якщо компанія Google обґрунтовано припускає, що Служби порушують Права інтелектуальної власності третьої сторони, то Google має: а) отримати для Клієнта право продовжувати використання Служб за кошт Google; б) надати функціональний еквівалент Служб, який не порушує такі права; або в) змінити Служби так, щоб вони не порушували цих прав.
   • Б. Призупинення або припинення використання. Якщо, на думку компанії Google, зазначені заходи не є комерційно обґрунтованими, вона може призупинити або припинити використання Клієнтом відповідних Служб. Якщо компанія Google припиняє дію відповідних Служб, то відшкодує кошти, фактично сплачені Клієнтом за період після припинення дії таких Служб.
  • 13.3. Загальні положення. Клієнт має негайно повідомити компанію Google про позов і співпрацювати з Google у питанні його врегулювання. Компанія Google має повний контроль і повноваження щодо врегулювання позову за винятком таких умов: а) у разі будь-якого рішення, яке потребує прийняття Клієнтом будь-яких зобов’язань або виплати будь-яких коштів, потрібен попередній письмовий дозвіл цієї сторони, і цей дозвіл не може бути відкликано або затримано без обґрунтованих причин; б) Клієнт може приєднатися до врегулювання претензії за власним бажанням і за свій кошт. ЗАЗНАЧЕНЕ ВИЩЕ ВІДШКОДУВАННЯ – ЄДИНА ГАРАНТІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА (У РАМКАХ ЦІЄЇ УГОДИ) ЗА ПОРУШЕННЯ КОМПАНІЄЮ GOOGLE ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ.
 • 14. Обмеження відповідальності.
  • 14.1. Обмеження непрямої відповідальності. У МЕЖАХ ЦІЄЇ УГОДИ ЖОДНА СТОРОНА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ ТА ПОНЕСЕНІ ЗБИТКИ (НЕПРЯМІ, ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ, НАСЛІДКОВІ, ШТРАФНІ АБО ПРИСУДЖЕНІ З МЕТОЮ ПОКАРАННЯ), НАВІТЬ ЯКЩО ЦЯ СТОРОНА ЗНАЛА ЧИ ПОВИННА БУЛА ЗНАТИ, ЩО ТАКІ ЗБИТКИ МОЖЛИВІ, І НАВІТЬ ЯКЩО ПРЯМІ ЗБИТКИ НЕ МОЖНА ВІДШКОДУВАТИ.
  • 14.2. Обмеження обсягу відповідальності. ЖОДНА СТОРОНА В РАМКАХ ЦІЄЇ УГОДИ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОЗМІРІ: А) БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ США; Б) БІЛЬШЕ СУМИ, СПЛАЧЕНОЇ КЛІЄНТОМ КОМПАНІЇ GOOGLE ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ ДО НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЯКА ПРИЗВЕЛА ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
  • 14.3. Винятки з обмежень відповідальності. Ці обмеження відповідальності застосовуються до всіх установлених законом випадків, але не стосуються порушень зобов’язань конфіденційності, Прав інтелектуальної власності однієї сторони іншою або порушень зобов’язань щодо відшкодування.
 • 15. Інше.
  • 15.1. Повідомлення. Якщо в цій Угоді не вказано інше, а) усі сповіщення мають надходити в письмовій формі до юридичного відділу іншої сторони й головної контактної особи; б) сповіщення вважатиметься чинним: (i) із моменту письмового підтвердження отримання, якщо надсилається особистим чи нічним кур’єром, або з моменту отримання без підтвердження, якщо надсилається поштою; (ii) після автоматичного підтвердження чи запису до електронного журналу, якщо надсилається факсом або електронною поштою.
  • 15.2. Передача. Жодна сторона не може передавати частини цієї Угоди без письмової згоди іншої сторони, за винятком передачі Філії та лише за таких умов: a) одержувач переданої Угоди дає письмову згоду дотримуватися її положень; б) сторона, що передає Угоду, зберігає свої зобов’язання за цією Угодою, що мали місце до моменту передачі. Інші спроби передачі вважаються недійсними.
  • 15.3. Передача управління. У разі передачі управління, наприклад унаслідок купівлі чи продажу акцій, злиття або іншої форми корпоративної угоди, а) сторона, що передає управління, має письмово сповістити іншу сторону протягом тридцяти днів після передачі управління; б) інша сторона може негайно розірвати цю Угоду після передачі управління в будь-який час протягом тридцяти днів після отримання письмового сповіщення, зазначеного в пункті а).
  • 15.4. Форс-мажорні обставини. Жодна сторона не несе відповідальності за неналежне виконання Угоди, зумовлене обставинами (наприклад, стихійним лихом, війною чи терористичним актом, бунтом, умовами праці, діями уряду та порушеннями роботи Інтернету), які не може контролювати ця сторона.
  • 15.5. Відсутність відмови від прав. Невиконання будь-якого з положень цієї Угоди не вважатиметься відмовою від прав.
  • 15.6. Автономність положень Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди юридично буде визнано недійсним, усі інші положення зберігатимуть повну юридичну силу та дію.
  • 15.7. Відсутність посередників. Сторони є незалежними підрядниками, а ця Угода не передбачає створення між сторонами посередницьких чи партнерських відносин або спільного підприємства.
  • 15.8. Відсутність третьої сторони, яка отримує прибуток. Ця Угода не передбачає наявності третіх сторін-бенефіціарів.
  • 15.9. Засоби судового захисту. Жодне положення цієї Угоди не обмежує можливості обох сторін удаватися до засобів судового захисту.
  • 15.10. Чинне законодавство.
   • А. Для органів управління міста, округу або штату. Якщо Клієнт представляє орган управління міста, округу чи штату, сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію стосовно регулятивного законодавства й територіальної підсудності.
   • Б. Для інших організацій. Якщо Клієнт представляє організацію, не вказану в розділі 15.10.А, то Угода регулюється законодавством штату Каліфорнія за винятком вибору норм колізійного права. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СУПЕРЕЧОК, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇЇ ВИКОНАННЯМ, СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЕРЕДАВАТИ СПРАВИ НА РОЗГЛЯД ДО СУДІВ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТА ВИКЛЮЧНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ ОКРУГУ САНТА-КЛАРА, ШТАТ КАЛІФОРНІЯ, США.
  • 15.11. Поправки. Усі поправки має бути внесено в письмовій формі та з точним зазначенням того, що це поправка до цієї Угоди.
  • 15.12. Збереження чинності. У разі завершення або припинення терміну дії цієї Угоди залишаються чинними такі розділи: 7 (Конфіденційна інформація), 8.1 (Права інтелектуальної власності), 12.3 (Наслідки припинення дії Угоди), 13 (Відшкодування), 14 (Обмеження відповідальності), 15 (інше), та 16 (Визначення).
  • 15.13. Повнота Угоди. Ця Угода та всі згадані тут документи є повною Угодою між сторонами стосовно її предмета та замінюють собою всі попередні чи одночасні домовленості щодо цього предмета. Якщо після входу в Служби Клієнту буде запропоновано прийняти умови подібної Угоди з таким самим предметом, наявна Угода має пріоритет над запропонованою. В Угоду також включаються розміщені на сайті положення, посилання на які містяться в цій Угоді.
  • 15.14. Тлумачення взаємовиключних положень. Якщо виникає суперечність між документами, які входять до цієї Угоди, документи мають такий порядок пріоритетності: Форма замовлення (якщо застосовно), Угода, а потім Положення, наведені за URL-адресами.
  • 15.15. Підписання угоди в односторонньому порядку. Сторони можуть укласти цю Угоду, заповнивши відповідну Форму замовлення або підписавши цю Угоду, представлену в копії факсу, PDF-документі чи в іншій електронній копії. Усі разом вони становлять один документ.
 • 16. Визначення.
  • Положення Політики прийнятного використання Служб можна переглянути на сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/use_policy.html або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Додаткові служби – продукти Google, що не входять у пакет Служб, але до яких Кінцеві користувачі можуть отримати доступ, скориставшись іменем користувача та паролем свого Облікового запису Кінцевого користувача. Перелік цих продуктів наведено на сторінці https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=uk&answer=181865 або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Положення Умов використання Додаткових служб наведено на сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/additional_services.html або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Облікові записи Адміністратора – облікові записи адміністратора, надані Клієнту компанією Google для адміністрування Служб. Щоб користуватись Обліковими записами Адміністратора, необхідно мати пароль, який компанія Google надає Клієнту.
  • Консоль адміністратора – онлайн-інструмент, який компанія Google надає Клієнтові для створення звітів і виконання деяких інших адміністративних функцій.
  • Адміністратори – призначені Клієнтом технічні працівники, які від його імені керують наданням Служб Кінцевим користувачам.
  • Оголошення – це реклама в Інтернеті, яку за рішенням Клієнта компанія Google відображає кінцевим користувачам у Службах. Це не стосується оголошень, що надаються продуктами, які не належать до Служб (наприклад, Google AdSense).
  • Філія – будь-яка організація, що прямо чи опосередковано керує (або є керованою стороною) або ж має спільне зі стороною керівництво.
  • Угода – це Угода Google Workspace для навчальних закладів окремо або разом із Формою замовлення.
  • Випускники – це колишні учні Клієнта.
  • Щорічна оплата – це вказана у формі замовлення сума, яку Клієнт сплачує один раз на рік (якщо застосовно).
  • Дата придбання – це дата, з якої Клієнт починає сплачувати компанії Google за користування Службами (якщо застосовно).
  • Ознаки бренду – торгові назви, торговельні марки, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена й інші характерні ознаки бренду кожної зі сторін, які періодично захищають їх власники.
  • Конфіденційна інформація – інформація, розголошена однією стороною іншій у рамках цієї Угоди та позначена як конфіденційна або така, що зазвичай мала б уважатися конфіденційною за цих обставин. Дані клієнта є конфіденційними.
  • Дані Клієнта – це дані (включно з електронними листами), які надаються, створюються, передаються або демонструються Клієнтами та Кінцевими користувачами за допомогою Служб.
  • Доменні імена клієнта – це доменні імена, які належать або є підконтрольними Клієнту та використовуються у зв’язку зі Службами й указані у Формі замовлення. Клієнт може без письмової згоди компанії Google надавати Служби користувачам своїх субдоменів (якщо, наприклад, Домен клієнта – edu.com, субдоменом може бути vypusknyk.edu.com).
  • Дата набуття чинності – дата підписання Угоди другою стороною.
  • Непередбачене порушення безпеки – це: 1) використання Кінцевим користувачем Служб із порушенням Політики прийнятного користування, яке може зашкодити: а) Службам, б) використанню Служб іншими Кінцевими користувачами, в) Мережі чи серверам Google, які використовуються для надання Служб; 2) незаконний доступ до Служб третьої сторони.
  • Кінцеві користувачі – особи, яким Клієнт надає дозвіл користуватися Службами.
  • Обліковий запис кінцевого користувача – обліковий запис, розміщений на серверах Google і створений Клієнтом для кінцевого користувача за допомогою Служб.
  • Закони щодо контролю за експортом – це всі закони та правила для регулювання експорту й реекспорту, включно з Правилами експортного контролю (EAR) Міністерства торгівлі США, торговельно-економічними санкціями Управління з контролю за активами Міністерства фінансів США, Міжнародними правилами торгівлі зброєю (ITAR) Міністерства іноземних справ США.
  • Платежі – грошові суми, які Клієнт має сплатити компанії Google за користування Службами (якщо застосовно), як зазначено в цій Угоді.
  • FERPA – це Закон США про права сім’ї на освіту та недоторканність особистого життя (20 U.S.C. 1232g), пов’язані з ним нормативні акти (стаття 34 CFR 99) і внесені поправки.
  • Положення Примітки про конфіденційність Google Workspace для навчальних закладів подано на сторінці https://www.google.com/intl/uk/work/apps/terms/education_privacy.html або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Довідковий центр – Довідковий центр Google, доступний на веб-сторінці https://www.google.com/support/ або за іншою URL-адресою, яку може надати Google.
  • Сфери підвищеного ризику – використання Служб на атомних станціях, у системах життєзабезпечення, авіадиспетчерських службах та інших організаціях, де застосування Служб або неполадки в їх роботі можуть призвести до смерті, травм або завдати шкоди довкіллю.
  • HIPAA – Закон про відповідальність і перенесення даних щодо страхування здоров’я громадян 1996 року (Health Insurance Portability and Accountability Act) разом із поправками, а також пов’язані з ним нормативні акти.
  • Права інтелектуальної власності – поточні та майбутні глобальні права відповідно до патентного права, авторського права, закону про виробничі секрети, закону про торговельні марки, закону про моральні права, а також інші подібні права.
  • Початковий термін дії служб – це термін дії відповідних Служб, який починається від Дати активації служб і триває протягом поточного терміну дії (розпочинається від Дати придбання, указаній у Формі замовлення, якщо вона використовується для Служб). Якщо Форма замовлення не використовується, термін дії розпочинається від Дати набуття чинності й триває протягом одного року.
  • Оплата початкового періоду – це указана у Формі замовлення сума (без урахування одноразових платежів), яку Клієнт сплачує протягом Початкового терміну дії служб.
  • Щомісячна оплата – указана у Формі замовлення сума, яка щомісяця нараховується за користування Службами (якщо застосовно).
  • Електронна адреса для сповіщень – електронна адреса, указана Клієнтом, на яку надсилатимуться сповіщення від компанії Google. Клієнт може змінити її за допомогою Консолі адміністратора.
  • Форма замовлення – це документ у письмовій формі з переліком Служб від компанії Google, за користування якими Клієнт сплачує встановлену суму (якщо є) відповідно до умов цієї Угоди. Форма замовлення включає: а) підпис Клієнта або Клієнта й представника компанії Google; б) артикули (номери SKU) відповідних Служб; в) платіж (якщо застосовно); г) кількість облікових записів кінцевих користувачів і поточний термін дії Служб.
  • Замовлення на придбання – оформлене Клієнтом замовлення на придбання.
  • Служби – це основні служби Google Workspace для навчальних закладів, що надаються Google і використовуються Клієнтом відповідно до цієї Угоди. Огляд Служб наведено на сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/user_features.html або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Дата активації служб – дата, з якої компанія Google надає Клієнту можливість користуватися Службами.
  • Сторінки служб – веб-сторінки, на яких Служби відображаються для Кінцевих користувачів.
  • Термін дії служб – Початковий термін дії Служб і всі періоди, на які термін їх дії поновлюється після цього.
  • Положення Угоди про рівень обслуговування викладено на сторінці https://www.google.com/apps/intl/uk/terms/sla.html або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Співробітники – особи (включно з викладачами), які працюють або працювали в організації Клієнта. Учні або Випускники вважаються Співробітниками (уже не є Учнями або Випускниками), якщо протягом останніх дванадцяти місяців Клієнт офіційно надав їм роботу.
  • Учні – особи, які отримують від Клієнта освітні послуги протягом останніх дванадцяти місяців.
  • Призупинення – негайна заборона доступу до Служб або компонентів Служб (залежно від випадку) з метою запобігти їх подальшому використанню.
  • Податки – будь-які платежі, митні збори чи податки (крім податку Google на прибуток), пов’язані з продажем Служб, включно з усіма штрафами та пенями.
  • Термін дії – період дії Угоди, який починається від Дати набуття чинності та триває а) до завершення останнього Терміну надання Служб або б) до завершення дії Угоди, як було зазначено вище.
  • Запит третьої сторони – вимога третьої сторони надати відомості про використання Служб Кінцевим користувачем. Запитами третьої сторони можуть бути законні ордери на обшук, ухвали суду, повістки в суд, інші дійсні судові накази чи письмова згода Кінцевого користувача на розголошення цих даних.
  • Послуги технічної підтримки – послуги, які компанія Google надає адміністраторам протягом терміну дії Угоди відповідно до Правил надання послуг технічної підтримки.
  • Рекомендації щодо використання служб технічної підтримки для Служб можна переглянути на сторінці https://workspace.google.com/terms/tssg.html або за іншою URL-адресою, наданою Google.
  • Положення, розміщені на сайті – Політика прийнятного використання, Угода про рівень обслуговування та Правила надання послуг технічної підтримки.